FCE

Pro tento kurz je třeba mít angličtinu na dobré úrovni - B2, tento kurz je zaměřen pouze na přípravu na absolvování zkoušky, budou se probírat modelová cvičení, lektor Vás připraví na to, jak reagovat v situacích, které se u zkoušky mohou vyskytnout. Přípravné kurzy trvají vždy 1 semestr. Pokud Vaše angličtina není na dostačující úrovni, doporučujeme absolvovat 1 semestr obecné angličtiny, kde se Vaše úroveň zlepší (jakou zvolit úroveň Vám napoví TEST a poté navázat přípravou na zkoušku.

Více informací o zkoušce FCE naleznete zde.

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2-
Obsah kurzu:
Tento kurz je zaměřen na opakování před zkouškou: modelová cvičení, poslechy, psaní, které se u zkoušky objeví. Seznam témat je pouze orientační. V případě, že se kurz koná dvakrát týdně, bude probráno dvojnásobné množství látky.
Témata: zločin a trest, počasí, zdraví, fotografie, peníze, umění, zvířata, televize, zkratky, formální dopisy, eseje......
Gramatika:
• pasiv
• kondicionál
• so, neither, nor
• počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
• nepřímá řeč
• nepřímé otázky
• vyjádření schopnosti
• slovesa a jejich předložky
• hypotetické situace
• frázová slovesa
• sufixy přídavných jmen: -ible a -able