MÍRNĚ POKROČILÝ

MÍRNĚ POKROČILÝ

Kurz pro  mírně  pokročilé


Tento kurz předpokládá, aby posluchač kurzu měl   dobré znalosti látky  z kurzu pro začátečníky, zejména znalost přítomného, minulého a budoucího času, použití  pomocných sloves, předložek, příslovce a přídavných jmen. Opakování   těchto znalostí, mj. i formou domácích cvičení, je v první části  tohoto kurzu, což vytvoří  dobrý základ,  zejména  pro  zvládnutí  složených gramatických časů,  kondicionálů, gerundia  a souslednosti časů. v následujících lekcí.  Lektor  je  připraven, prostřednictvím  internetu, poradit při potížích  v případě  psaní domácích cvičení, které  se  pak opětně probírají  v následující lekci.   Účastníci kurzu  postupně získají  dobré  znalosti  z angličtiny ve všech  gramatických  časech  a schopnost  správného psaní a  konverzace  v angličtině o tématech z běžného života.