POKROČILÝ

POKROČILÝ

Kurz pro pokročilé


Tento kurz  předpokládá bezpečnou znalost  základů anglického jazyka, zejména jednoduchých časů, základních  tvarů budoucího času, zájmena, příslovce, práci s přídavnými jmény   a  dobrou znalost složených časů a základních kondicionálů. Tyto znalosti jsou  pak  zopakovány a rozšiřovány  vypracováním domácích úkolů,  které se na  následující lekci kontrolují, resp. opravují, ve spojení s   konverzací  k danému tématu. Nově se probírají  a  zejména  získávají  hlubší znalosti  z nepřímé řeči  (souslednost časů), z různých forem budoucích časů,  gerundia a gerundiálních frázi, účelových, přacích a podmínkových vět, použití  nepravidelných  sloves atd.  Během lekce se  klade důraz na  správný mluvený a písemný projev s cílem, aby posluchač byl schopen  inteligentní komunikace se svým okolím.
Kurz je vhodný pro  posluchače  z praxe, kteří si  chtějí  zvýšit  úroveň  písemných i mluvených  dovedností, nebo  obnovit svoje dříve  získané  znalosti z Aj,  dále pro studenty  středních i vysokých škol, kteří si chtějí prohloubit znalosti z Aj  a  pro posluchače, kteří  plánují  cestu do zahraničí.