STŘEDNĚ POKROČILÝ

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Kurz  Aj pro  středně pokročilé .


Tento kurz Aj  je určen pro  posluchače, kteří  mají dobré  znalosti ze základů  anglické gramatiky, ovládají všechny  gramatické časy  v obou formách ,znají použití pomocných sloves vč. jejich opisných tvarů a nemají problémy se stavbou vět v písemné i mluvené formě. Chtějí si však rozšířit  znalosti v dalších částech  anglické gramatiky,, jako např. v kondicionálech, gerundia , nebo dalších  formách   budoucího   času a pod. V kurzu se  též dává důraz na  anglickou konverzaci, jejíž základ  je dán  dohodnutými tématy ,které pak tvoří  základ domácího studia  a   pro  společnou konverzací v následující hodině.. Na závěr kurzu  by posluchač měl být schopen komunikovat slovem i písmem  na dobré úrovní a být schopen překládat  složitější  texty. Kurz je také vhodný pro studenty  vysokých škol, kteří si chtějí zdokonalit ev. doplnit znalosti z určitých částí anglické gramatiky a rozšířit své  konverzační schopnosti.