VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK I

VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK I

Kurz Aj pro tzv. " věčné  začátečníky ". - základní úroveň


Tento kurz Aj je určen  účastníkům kurzu, kteří již  v minulosti  studovali Aj  a neměli mnoho možností jej používat , nebo  předčasně skončili  nějaký kurz.Aj  a nyní  si chtějí Aj zopakovat ev. doplnit  V tomto kurzu  se zopakují základy Aj a poté  se  dává důraz na  použití  přítomného,minulého a budoucího času  v obou formách,tj. prosté a průběhové formy. Rozvíjí se schopnost  posluchačů v komunikaci  a  v překladech  do Aj formou  domácích úkolů, které se pak v následující  lekci  společně  kontrolují   ev. opravují. Lektor je připraven  pomoci v případných potížích při vypracování  domácích cvičení  formou komunikace přes internet. Na závěr kurzu  jsou  znalosti  posluchačů  na úrovni, která jim umožňuje ve studiu Aj   v  kurzu pro mírně pokročilé, ale i jednoduché komunikace slovem i písmem.