VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK II

VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK II

Kurz Aj  pro  tzv. "věčné začátečníky " - úroveň  mírně pokročilí.


Tento kurz je určen posluchačům, kteří již získali  a ovládají základní   znalosti z Aj  a chtějí se připravit  pro účast v kurzu pro  mírně pokročilé. V kurzu se  opakují důležité části gramatiky  v Aj, především  použití  jednoduchých gramatických časů , pomocných  sloves  a  jejich  opisných tvarů a frází .Rozvíjí se  konverzační  schopnost  posluchačů , jejich  správné návyky v psané formě, zejména formou domácích cvičení,které se následně v každé lekci kontrolují , případně opravují. Po skončení kurzu je posluchač připraven  pokračovat  v kurzu  Aj pro mírně pokročilé  a  je schopen  základní komunikace slovem i písmem  se svým okolím. Kurz je vhodný i pro studenty  ze středních i vysokých škol, kteří si  chtějí  doplnit znalosti z  Aj .