ZAČÁTEČNÍK

ZAČÁTEČNÍK

Kurz pro úplné začátečníky :
 

Tento kurz je vhodný pro  úplné začátečníky, kteří  Aj ještě nestudovali,
nebo pro tzv."věčné " začátečníky, kteří studium Aj začali  a z různých důvodů nedokončili. Pro úspěšné   zvládnutí  studijní látky se předpokládá  práce na domácích úkolech, které se pak  v následující lekci  společné opravují, ev. procvičují. Účastníci kuru mají možnost  na internetu kontaktovat učitele a požádat jej o konzultaci ev. pomoc při vypracování domácích úkolů. Během lekcí se procvičuje  správná výslovnost, čtení a psaní  anglických   slov, vět a  konverzace. Účastník kurzu  by měl na závěr kurzu  být schopen jednoduché korespondence a konverzace v přítomném, budoucím a minulém čase.

 

Jazyková škola Angličina Praha nyní má pro studenty, kteří se přihlásí do toho kurzu SLOVNÍČEK ZDARMA jako dárek.