intenzivní kurzy

Intenzivní kurzy angličtiny jsou oblíbené pro rychlé a kvalitní zvládnutí anglického jazyka v krátkém čase. Velkou výhodou  intenzivních kurzů je, že začínají v průběhu celého roku. Trvat mohou 1, 2 i více týdnů. Velmi často jsou kurzy využívány v letních měsících. Studenti si osvojí  anglický jazyk během krátké doby a okruhy výuky jsou vždy zaměřeny dle potřeb klienta. Kurzy mohou být zaměřeny na gramatiku, či konverzaci nebo přípravu ke zkouškám či nástupu do zaměstnání. Výuka probíhá v TÝDNU nebo v režimu VÍKEND.zde

INTENZIVNÍ KURZY

MĚSÍC INTENSIVE - INDIVIDUAL

TENTO INTENZIVNÍ KURZ OBSAHUJE: individuální výuka 1 lektor x 1 student 2 x 60 min denně PO-PÁ 4 týdny výukový materiál je v ceně kurzu kurz je plně přizpůsoben jazykovým potřebám studenta   Cena kurzu 11.900,-    

TÝDEN INTENSIVE - INDIVIDUAL

Tento intensivní výukový program obsahuje:  individuální výuka 1 student x 1 lektor  2 x 60 min denně  P0-PÁ  celkem 10 hodin / 60 min výuky anglického jazyka  vhodný program před zkouškami, pohovorem v práci, o prázdninách, před výjezdem do zahraničí...

VÍKEND INTENSIVE - INDIVIDUAL

 individuální kurz 1 student x 1 lektor  4 x 45 minut výuky angličtiny v sobotu + 4 x  45 minut výuky angličtiny v neděli  celkem 8 x 45 minut za víkend  vhodný jako konverzační kurz nebo při přípravě na odjezd do zahraničí či ke zkouškám,...

VÍKEND INTENSIVE - SKUPINOVÝ KURZ

Tento intenzivní výukový program obsahuje: 4 x 45 minut výuky angličtiny v sobotu + 4 x  45 minut výuky angličtiny v neděli v kurzu je prostor pro konverzace, gramatiku, sestavování vět ,nabírání slovní zásoby a pod. výukový materiál je v ceně kurzu zahájení intenzivního...

TÝDEN INTENSIVE - SKUPINOVÝ KURZ

týdenní skupinový kurz obsahuje : 2 x 45 minut denně PO - PÁ celkem 10 lekcí za týden možnost výběru v kurzu mezi obchodní a všeobecnou angličtinou maximálně 8  lidí v kurzu   Cena kurzu 1.900,-