firemní výuka

Angličtina -Praha zajišťuje firemní kurzy navržené přesně podle potřeb a přání klienta. Kurzy mohou probíhat buď v prostorách Vaší firmy nebo v našich učebnách na Praze 4 Háje. Můžete si zvolit výuku s českým lektorem či rodilým mluvčím., případně kombinaci obou.Kurzy lze zaměřit na VŠEOBECNOU angličtinu, angličtinu V PRÁCI nebo BUSSINESS English. Též zajistíme zpětnou vazbu zaměstnavateli. Lektoři zaznamenávají docházku i pokrok jednotlivých studentů

Zaměření výuky

  • obecná angličtina
  • obchodní angličtina
  • příprava ke zkouškám

-Cambridge Exams – obecná angličtina (KET, PET, FCE, CAE, CPE)
-Cambridge Exams – obchodní angličtina (BEC 1-3)
-Státní jazyková zkouška (základní, všeobecná)

  • odborná angličtina

- státní správa
- právo
- cestovní ruch
- ekonomie
- medicína
- pohostinství
- sociologie
 

Rozřazovací testy
Studenti před zahájením výuky absolvují písemný rozřazovací test. Rozřazovací test můžeme zaslat emailem, nebo zorganizovat termín pro napsání testu ve firmě za přítomnosti zástupce školy.
Rozřazovací testy jsou ZDARMA.

Učebnice
Předběžně se vybírají před zahájením kurzu na základě výsledku rozřazovacího testu studentů tak, aby jejich výběr co nejvíce odpovídal potřebám daného studenta či skupiny. Definitivní výběr učebnic je proveden lektorem po první vyučovací hodině, kdy lektor již může posoudit i komunikační schopnosti studentů.
Vybrané a klientem odsouhlasené učebnice na vyžádání dodáme přímo do firmy.

Lektoři
Máme stabilizovaný, profesionální tým kvalifikovaných a zkušených českých i zahraničních lektorů s několikaletými zkušenostmi s individuální a skupinovou výukou i přípravou k různým typům zkoušek z angličtiny. Pro přípravu ke zkouškám mají naši lektoři k dispozici spoustu materiálů a kompletních testů ze zkoušek z minulých let, včetně poslechových kazet.

Závěrečné zkoušky
Pro firmy, které požadují pro své zaměstnance ukončení smluvně daného cyklu výuky závěrečnými zkouškami, vypracujeme speciální testy a jejich vyhodnocení.. V tomto případě po uplynutí smluvní doby předá JŠ Angličtina Praha odpovědnému zástupci firmy přehled výsledků testů za výukové období a výsledky závěrečných zkoušek. Zároveň každý z účastníků kurzu obdrží po ukončení výuky diplom kde bude  zhodnocena dosažená jazyková úroveň anglického jazyka.

Fakturace
Odučené hodiny fakturujeme měsíčně zpětně na základě výkazu odučených hodin. Do měsíčního výkazu hodin zaznamenává lektor všechny odučené hodiny, každou odučenou hodinu lektorovi potvrdí klient svým podpisem.

Docházka
Na vyžádání klienta je v kurzu pravidelně vedena docházka a vždy ke konci měsíce odevzdávána pověřenému pracovníkovi firmy.